Takbir!!! Allahu Akbar

FOM Ads

3/05/2009

Peringatan Ayat Quran

"Sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sahaja pengetahuan mengenai hari kiamat. Dan Dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahuinya (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya esok. Dan tiada seorangpun yang akan tahu di bumi manakah dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal" (Luqman : 34)
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaithan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaithan, maka sesungguhnya syaithan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorangpun dari kamu bersih (dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu) selama-lamanya, TETAPI ALLAH MEMBERSIHKAN SIAPA YANG DIKEHENDAKI-NYA. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. An Nuur (24) : 21)

No comments: